WINST

Een wedstrijd gaat om twee gewonnen games. Iedere game gaat om 15 punten. De speler die als eerst 15 punten maakt wint de game. Er hoeft slechts 1 punt verschil te zijn, dus 15-14 is mogelijk. Hebben beide spelers ieder een game gewonnen dan wordt een zogenaamde “tie-breaker” gespeeld. De tie-breaker gaat tot 11 punten, waarbij 1 punt verschil weer voldoende is.

PUNTEN SCOREN

 

Punten kunnen alleen gemaakt worden door de serveerder. Wanneer de serveerder de rally wint, dan krijgt die speler een punt. Wanneer de ontvanger van de service een rally wint, dan dient die speler te gaan serveren.

DE SERVICE

 

Een speler moet serveren terwijl hij in de servicezone staat. De servicezone wordt gevormd door de service-line (=voorste doorgetrokken streep) en de short-line (=achterste doorgetrokken streep). De tegenstander bevindt zich dan achter de stippellijn (=safety-line). Pas als de bal eenmaal heeft gestuiterd, mag hij deze lijn passeren. Om een service te beginnen moet de speler de bal op grond laten stuiteren en hem dan direct tegen de voormuur slaan. De bal mag een zijmuur toucheren, voor op de vloer te belanden tussen de short-line en de achtermuur.

De service is niet correct als de service:
a) te kort is: wanneer de bal voor de short-line op de vloer komt.

b) te lang is: wanneer de bal via de voormuur direct op de achterwand komt zonder de vloer te raken.

c) drie muren raakt: wanneer de bal eerst de voormuur en twee muren raakt voordat hij op de vloer komt.
d) het plafond raakt: wanneer de bal eerst de voormuur raakt en dan het plafond.

Indien de speler die serveert een dergelijke fout maakt, heeft hij recht op een tweede service. Serveert hij dan opnieuw niet correct, dan verliest hij zijn servicebeurt.

UIT SERVICE

 

Wanneer de bal niet eerst de voormuur raakt, dan verliest degene die serveert de service, zelfs als dit zijn eerste poging is. Ook wanneer een speler zichzelf raakt met de service of de bal mist, is dit een uit-service; hij verliest direct zijn servicebeurt.

DE RETURN

 

Een speler mag de bal terugslaan nadat deze maximaal eenmaal heeft gestuiterd. De bal mag via elke combinatie van muren en/of plafond naar de voormuur worden teruggeslagen zonder daarbij de vloer, de speler of diens kleding of het racket, het lichaam of de kleding van de tegenstander te raken.
Indien de bal eerst de grond raakt voordat hij de voormuur raakt, noemt men een “skip”. Een “skip” resulteert in een punt of servicewissel.

HINDEREN

 

Indien spelers per ongeluk elkaar het spelen beletten door middel van:
a) de tegenstander het zicht op de bal te ontnemen
b) het in de weg staan, zodat de tegenstander de bal niet kan slaan
c) het in de weg staan, zodat de speler door de bal wordt geraaktIs er sprake van een zogenaamde “hinder” en wordt de service overgespeeld.Houd er altijd rekening mee dat er nog iemand op de baan staat. Ben je niet zeker wat de positie van de tegenstander is, vraag dan een “hinder”. De service wordt dan overgespeeld. Officieel wedstrijdregelement

OFFICIËLE SPELREGELBOEK